Kimya 10 #Konu Adı
Animasyon & Similasyonları izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
SUYUN DONMA NOKTASI
izle
Kimyanın Temel Kanunları
izle
Kimyasal Reaksiyonların Denkleştirilmesi
izle
Kimyasal Tepkime Türleri
izle
Kimyasal Reaksiyonların Denkleştirilmesi • Sim
izle
Homojen ve Heterojen Karışımlar
izle
Homojen ve Heterojen Karışımlar • Sim
izle
Katı İki Madde Karışımının Yoğunluk Farkıyla Ayrılması
izle
Sıvı Sıvı Heterojen Karışımların Ayırma Hunisiyle Ayrılması
izle
Katı İki Madde Karışımının Çözünürlük Farkıyla Ayrılması
izle
Kaynama Noktası Farkından Yararlanarak Sıvı Karışımların Ayrılması
izle
SUYUN DONMA NOKTASI
izle
Katalizör
izle
Diyaliz
izle
Asit ve Bazlar
izle
Asit ve Bazlar • Sim
izle
Asit Tepkimeleri
izle
POLİMER ÖRNEKLERİ
izle
Sabun
izle
Katalizör
izle