YKS Kimya #Konu Adı
Animasyon & Similasyonları izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
SUYUN DONMA NOKTASI
izle
ZAYIF KUVVETLER
izle
Kimyanın Bilim Olma Süreci
izle
Atom Modelleri
izle
Atomun Yapısı - I
izle
Atomun Yapısı - II
izle
Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yerleşimleri
izle
Elektronegatiflik
izle
Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimleri
izle
Atom Yarıçapı Kavramı
izle
Elektronegatiflik • Sim
izle
Atomun Yapısı - II • Sim
izle
JOULE-THOMSON OLAYI
izle
Rutherford Modeli
izle
ELEKTRİK İLETKENLİĞİ
izle
Kovalent Bağın Oluşumu
izle
ZAYIF KUVVETLER
izle
Hidrojen Bağı
izle
Maddenin Halleri
izle
Maddenin Halleri • Sim
izle
Kimyanın Temel Kanunları
izle
Kimyasal Reaksiyonların Denkleştirilmesi
izle
Kimyasal Tepkime Türleri
izle
Kimyasal Reaksiyonların Denkleştirilmesi • Sim
izle
Homojen ve Heterojen Karışımlar
izle
Homojen ve Heterojen Karışımlar • Sim
izle
Katı İki Madde Karışımının Yoğunluk Farkıyla Ayrılması
izle
Sıvı Sıvı Heterojen Karışımların Ayırma Hunisiyle Ayrılması
izle
Katı İki Madde Karışımının Çözünürlük Farkıyla Ayrılması
izle
Kaynama Noktası Farkından Yararlanarak Sıvı Karışımların Ayrılması
izle
SUYUN DONMA NOKTASI
izle
Katalizör
izle
Diyaliz
izle
Asit ve Bazlar
izle
Asit ve Bazlar • Sim
izle
Asit Tepkimeleri
izle
POLİMER ÖRNEKLERİ
izle
Sabun
izle
Gazlarda Kinetik Teori
izle
JOULE-THOMSON OLAYI
izle
Çözünürlük
izle
Çözünürlük • Sim
izle
OZMOS
izle
Tepkime Hızına Etki Eden Etkenler
izle
Katalizör
izle
Sulu Çözelti Dengeleri
izle
Sulu Çözelti Dengeleri • Sim
izle
Asit-Baz Çözeltisi
izle
Asit-Baz Çözeltisi • Sim
izle
Sulu Çözelti Dengeleri: Asitler
izle
Sulu Çözelti Dengeleri: Asitler • Sim
izle
Sulu Çözelti Dengeleri: Bazlar
izle
Sulu Çözelti Dengeleri: Bazlar • Sim
izle
Sulu Ortamlarda Çözünme • Çökelme Dengeleri
izle
Titrasyon
izle
Suyun Elektrolizi
izle
ELEKTROKİMYASAL PİLLER
izle
SUYUN ELEKTROLİZİ
izle
Nikel kaplama
izle
Karbon Elementinin Bağ Yapma Özellikleri
izle
Molekül Geometrisi
izle
Molekül Geometrisi • Sim
izle
Halojen Katılması (Halojenasyon)
izle
ZAYIF KUVVETLER
izle