YKS Biyoloji #Konu Adı
Animasyon & Similasyonları izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
Enzimler
izle
DNA Nedir?
izle
RNA Nedir
izle
Canlılardaki Organik Moleküller
izle
DNA KROMOTİN İPLİK, KROMOZOM
izle
İNHİBİTÖRLER
izle
Mitoz Bölünme
izle
Mayoz Bölünme
izle
Hücrelere Giriş
izle
Hücrelerde Taşıma 1: Difüsyon ve Ozmoz
izle
Hücrelerde Taşıma 2: Aktif Taşıma
izle
Prokaryot ve Ökaryot Hücreler
izle
Bakterinin Yapısı
izle
DİFÜZYON
izle
Tür Nedir?
izle
Sınıflandırma
izle
Virüsler
izle
KROSSİNG - OVER
izle
Mayoz Bölünme
izle
Tomurcuklanma ile Üreme
izle
Kontrol Çaprazlama
izle
Mayoz Bölünmede Ayrılmama Olayı
izle
BESİN PİRAMİDİ
izle
Mayoz Bölünmede Ayrılmama Olayı
izle
Kalbin Yapısı ve Çalışması
izle
Kalbin Çalışmasında Kanın Akış Yönü
izle
Kılcal Damarda Madde Alışverişi (Starling Hipotezi)
izle
Akyuvarlar (Lökosit)
izle
LENF SİSTEMİNİN GÖREVLERİ
izle
Kazanılmış Bağışıklık
izle
Hücre İçi Sindirim
izle
Hücre Dışı Sindirim
izle
Ağız ve Yutak
izle
Kan Grubu Tespiti
izle
DNA KROMOTİN İPLİK, KROMOZOM
izle
HÜCRE BÖLÜNMELERİ
izle
FOTOSENTEZDE ATP SENTEZLENMESİ
izle
Soymuk Boruların Oluşumu
izle
Ksilem (Odun Boruları)'nın Oluşumu
izle
Gövdede Enine Kalınlaşma
izle
Kılcallık Olayı
izle
Stomanın Açılması / Kapanması
izle
Organik Besinlerin Taşınması
izle
BESİN PİRAMİDİ
izle