TYT Kimya #Konu Adı
Animasyon & Similasyonları izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
SUYUN DONMA NOKTASI
izle
ZAYIF KUVVETLER
izle
Kimyanın Bilim Olma Süreci
izle
Atom Modelleri
izle
Atomun Yapısı - I
izle
Atomun Yapısı - II
izle
Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yerleşimleri
izle
Elektronegatiflik
izle
Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimleri
izle
Atom Yarıçapı Kavramı
izle
Elektronegatiflik • Sim
izle
Atomun Yapısı - II • Sim
izle
JOULE-THOMSON OLAYI
izle
Rutherford Modeli
izle
ELEKTRİK İLETKENLİĞİ
izle
Kovalent Bağın Oluşumu
izle
ZAYIF KUVVETLER
izle
Hidrojen Bağı
izle
Maddenin Halleri
izle
Maddenin Halleri • Sim
izle
Homojen ve Heterojen Karışımlar
izle
Homojen ve Heterojen Karışımlar • Sim
izle
Katı İki Madde Karışımının Yoğunluk Farkıyla Ayrılması
izle
Sıvı Sıvı Heterojen Karışımların Ayırma Hunisiyle Ayrılması
izle
Katı İki Madde Karışımının Çözünürlük Farkıyla Ayrılması
izle
Kaynama Noktası Farkından Yararlanarak Sıvı Karışımların Ayrılması
izle
SUYUN DONMA NOKTASI
izle
Katalizör
izle
Diyaliz
izle
Asit ve Bazlar
izle
Asit ve Bazlar • Sim
izle
Asit Tepkimeleri
izle
POLİMER ÖRNEKLERİ
izle
Sabun
izle
JOULE-THOMSON OLAYI
izle
Katalizör
izle
ZAYIF KUVVETLER
izle