Matematik 8 #Konu Adı
Konu anlatımlarını izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
Pozitif Tam Sayıların Çarpanları
izle
EBOB - EKOK
izle
Aralarında Asal Sayılar
izle
Tam Sayıların Kuvvetleri
izle
Üslü İfadelerle İşlemler - Çözümleme
izle
Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar - Bilimsel Gösterim
izle
Tam Kare Pozitif Tam Sayılar - Karekök Alma
izle
Tam Kare Olmayan Sayıların Karekökü
izle
Katsayıyı Kök İçine Alma
izle
Kareköklü İfadelerle Çarpma ve Bölme İşlemler
izle
Kareköklü İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
izle
Ondalık İfadelerin Karekökü - Gerçek Sayılar
izle
Basit Cebirsel İfadeler - Cebirsel İfadelerle Çarpma İşlemi
izle
Özdeşlikler
izle
Çarpanlara Ayırma
izle
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
izle
Koordinat Sistemi
izle
İki Değişkenin Doğrusal İlişkisi
izle
Doğru Grafiği
izle
Eğim - Eşitsizlikler
izle
Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik
izle
Üçgen Eşitsizliği - Üçgen Açı Kenar Bağıntısı
izle
Üçgen Çizimi - Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı
izle
Eşlik ve Benzerlik - Benzerlik Oranı
izle
Öteleme
izle
Yansıma / Ötelemeli Yansıma
izle
Dik Prizmalar
izle
Silindir
izle
Silindirin Yüzey Alanı / Silindirin Hacmi
izle
Dik Piramit
izle
Dik Koni
izle
Çizgi ve Sütun Grafiği
izle
Grafikler Arasındaki Dönüşümler
izle
Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar
izle
Olasılık Hesabı
izle