Din Kültürü 8 #Konu Adı
Konu anlatımlarını izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
Kader ve Kaza İnancı / İnsanın İradesi ve Kader
izle
Kaderle İlgili Kavramlar / Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el- Kürsi ve Anlamı
izle
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem / Zekât ve Sadaka İbadeti
izle
Din, Birey ve Toplum
izle
Dinin Temel Gayesi / Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.) / Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı
izle
Hz. Muhammed (s.a.v)’in Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği / Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Merhametli ve Affedici Oluşu / Hz. Muhammed (s.a.v.)’in İstişareye Önem Vermesi
izle
Hz. Muhammed (s.a.v)’in Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı / Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti / Hz. Muhammed (s.a.v.)’in İnsanlara Değer Vermesi / Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı
izle
İslam Dininin Temel Kaynakları / Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
izle
Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri / Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)
izle