Matematik 7 #Konu Adı
Konu anlatımlarını izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
Oran
izle
Orantı
izle
Doğru Orantı
izle
Ters Orantı
izle
Yüzde Kavramı - 1
izle
Yüzde Kavramı - 2
izle
Yüzde Problemleri
izle
Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi
izle
Tam Sayılarla Toplama İşleminin Özellikleri
izle
Tam Sayılarla Çarpma İşlemi
izle
Tam Sayılarla Bölme İşlemi
izle
Üslü Nicelikler
izle
Tam Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler
izle
Rasyonel Sayıları Tanıma ve Sayı Doğrusunda Gösterme / Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
izle
Devirli Olan ve Olmayan Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayı Olarak Yazma / Rasyonel Sayılarla Sıralama
izle
Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
izle
Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi
izle
Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler - Rasyonel Sayıların Karesi ve Küpü
izle
Rasyonel Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler
izle
Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemi / Bir Doğal Sayı ile Cebirsel İfadeyi Çarpma
izle
Sayı Örüntüler
izle
Eşitliği Korunumu İlkesi / Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma
izle
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Çözme
izle
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurmayı Gerektiren Problemler
izle
Bir Açının Açıortayı
izle
M.7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME / M.7.3.1. Doğrular ve Açılar
izle
Düzgün Çokgenler / Çokgenlerde Açılar
izle
Dörtgenler
izle
Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Alanı / Alan ile İlgili Problemler
izle
Çemberde Açılar
izle
Çemberin Çevresi
izle
Dairenin Alanı
izle
Üç Boyutlu İki Boyutluya Geçiş - Farklı Yönlerden Görünümler
izle
Çizgi Grafiği
izle
Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer
izle
Daire Grafiği
izle
Grafikler Arası Dönüşümler
izle