Türkçe 7 #Konu Adı
Konu anlatımlarını izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
Noktalama İşaretleri
izle
Fiil Çekim Ekleri
izle
Fiilde Anlam Kayması
izle
Fiillerin Anlam Özellikleri
izle
Fiilin Yapısı
izle
Ek Fiil
izle
Zarf
izle
Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
izle
Yazım Kuralları
izle
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
izle
Paragrafta Yapı
izle
Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce
izle
Paragrafta Yardımcı Düşünce
izle
Metin Türleri
izle
Görsel / Grafik Okuma
izle
Sözel Yetenek / Muhakeme
izle
Gerçek, Mecaz, Terim Anlamlı Kelimeler / Kelimeler Arası Anlam İlişkileri
izle
Deyimler, Atasözleri, İkilemeler, Söz Öbekleri
izle
Söz Sanatları
izle
Eş ve Yakın Anlamlı Cümleler / Cümle Tamamlama / Cümle Oluşturma
izle
Cümleler Arası Anlam İlişkileri
izle
Cümlede Kavramlar ve Duygular
izle