Matematik 6 #Konu Adı
Konu anlatımlarını izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
Üslü Nicelikler
izle
İşlem Önceliği
izle
Dağılma Özelliği ve Ortak Çarpan Parantezine Alma
izle
Doğal Sayı Problemleri
izle
Çarpanlar ve Katlar
izle
Bölünebilme Kuralları
izle
Asal Sayılar ve Doğal Sayıları Asal Çarpanlarına Ayırma
izle
İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Katları
izle
Kümeler
izle
Kümelerle İşlemler
izle
Kümelerle İşlemler
izle
Kesirleri Karşılaştırma ve Sayı Doğrusunda Gösterme
izle
Kesirlerle Toplama İşlemi
izle
Kesirlerle Çıkarma İşlemi
izle
Kesirlerle Çarpma İşlemi
izle
Kesirlerle Bölme İşlemi
izle
Kesir Problemleri
izle
Ondalık Gösterim
izle
Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi
izle
Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi
izle
Ondalık Gösterimlerde Tahmin ve Problemler
izle
Oran
izle
Cebirsel İfadeler
izle
Açılar
izle
Alan Ölçme
izle
Alan ve Arazi Ölçüleri
izle
Çember
izle
Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
izle
Sıvı Ölçme
izle
Veri Toplama ve Değerlendirme
izle
Aritmetik Ortalama ve Açıklık
izle