Türkçe 6 #Konu Adı
Konu anlatımlarını izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam/Kelimeler Arası Anlam İlişkisi
izle
Deyimler, Atasözleri, İkilemeler, Söz Öbekleri
izle
Söz Sanatları
izle
Eş ve Yakın Anlamlı Cümleler/Cümle Tamamlama/Cümle Oluşturma
izle
Cümleler Arası Anlam İlişkileri
izle
Cümlede Kavramlar ve Duygular
izle
Paragrafta Yapı
izle
Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce
izle
Paragrafta Yardımcı Düşünce
izle
Metin Türleri
izle
Görsel/Grafik Okuma
izle
Sözel Mantık
izle
Çekim Ekleri
izle
Basit, Türemiş, Birleşik Kelime
izle
İsim (Ad)
izle
Sıfat (Ön Ad)
izle
Tamlamalar
izle
Zamir (Adıl)
izle
Edat (İlgeç) / Bağlaç / Ünlem
izle
Yazım Kuralları
izle
Noktalama İşaretleri
izle