Matematik 5 #Konu Adı
Konu anlatımlarını izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
Milyonlar
izle
Sayı ve Şekil Örüntüleri
izle
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi / Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
izle
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi / Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
izle
Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri / Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Verilmeyenleri Bulma
izle
Bir Doğal Sayının Karesi ve Küpü / Dört İşlem İçeren Problemler / Parantezli İfadeler
izle
Birim Kesir / Tam Sayılı Kesirler
izle
Bir Doğal Sayı ile Bir Bileşik Kesri Karşılaştırma, Sadeleştirme ve Genişletme
izle
Kesirleri Sıralama / Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını Bulma
izle
Kesirlerle Toplama İşlemi / Kesirlerle Çıkarma İşlemi
izle
Kesirlerin Ondalık Gösterimi / Ondalık Gösterimleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama
izle
Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
izle
Yüzde Kavramı
izle
Kesir, Ondalık ve Yüzdelik Gösterimleri Karşılaştırma / Bir Çokluğun Belirtilen Bir Yüzdesine Karşılık Gelen Miktarı Bulma
izle
Doğru, Doğru Parçası ve Işın
izle
Bir Noktanın Diğer Bir Noktaya Göre Konumu / Eş Doğru Parçaları
izle
Açılar / Çokgenler
izle
Üçgenler
izle
Dörtgenler / Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açıları Toplamı
izle
Uzunluk Ölçme
izle
Çevre Uzunluğu
izle
Zaman Ölçme
izle
Dikdörtgen ve Karenin Alanı
izle
Geometrik Cisimler
izle
Veri Toplama ve Değerlendirme
izle