Kimya 11 #Konu Adı
Konu anlatımlarını izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
1) Kuantum Sayıları (Modern Atom Teorisi 1)
izle
2) Elektron Dizilimi ve Periyodik Sistemde Yer Bulma (Modern Atom Teorisi 2)
izle
3) Periyodik Özelliklerin Açıklanması
izle
4) Periyodik Cetveldeki Gruplara Ait Elementlerin Tanınması
izle
5) Gazların Özellikleri ve Kinetik Teori
izle
6) Gazlarda P.V, n, T İlişkisi ve Gazlarda Özkütlenin Yorumlanması
izle
7) Gaz Kanunları
izle
8) Gaz Karışımları ve Kısmı Basınç
izle
9) Gazların Su Üzerinde Toplanması
izle
10) Gerçek Gazlar
izle
11) Çözeltilerin Sınıflandırılması
izle
12) Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Etmenler
izle
13) Derişim Birimleri
izle
14) Koligatif Özellikler
izle
15) Entalpi Değişimleri
izle
16) Kimyasal Reaksiyonlarda Hız
izle
17) Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
izle
18) Kimyasal Reaksiyonlarda Denge
izle
19) Dengeye Etki Eden Faktörler (LeChatelier İlkesi)
izle
20) Asit - Baz Dengesi
izle
21) pH - pOH kavramları
izle