Biyoloji 11 #Konu Adı
Konu anlatımlarını izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
Video 27 - İmpuls Oluşumu ve İletimi
izle
Video 29 - Gözün Yapısı ve Görme Olayı
izle
Video 31 - Hormonların Özellikleri ve Çalışma Mekanizmaları
izle
Video 34 - Kemik Dokunun Yapısı ve Çeşitleri
izle
Video 36 – Sindirime Yardımcı Organlar
izle
Video 39 – Kalbin Yapısı ve Çalışması
izle
Video 42 – Soluk Alıp Verme Mekanizması
izle
Video 44 – İnsanda Üriner (Boşaltım) Sisteminin Yapısı
izle
Video 46 – Menstrual Döngü
izle
Video 28 - Sinapslarda İmpuls İletimi
izle
Video 30 - Kulağın Yapısı ve İşitme Olayı
izle
Video 32 - Geri Bildirim(Feed -Back )Mekanizması
izle
Video 33 - İnsülin ve Glukagon Etkisiyle Glikoz Homeostazisi
izle
Video 35 – Çizgili Kasların Kasılması(Huxley'in Kayan İplikler Hipotezi)
izle
Video 37 – Besinlerin Kimyasal Sindirimi
izle
Video 38 – Besinlerin Emilimi ve Taşınması
izle
Video 40 – Kılcal Damarlarla Hücreler Arasında Madde Alışverişi (Starling Hipotezi)
izle
Video 41 – Bağışıklık (Savunma ) Sistemi
izle
Video 43 – Solunum Gazlarından Karbondioksitin Taşınması
izle
Video 45 – İdrar Oluşumu
izle
Video 47 – Oogenez
izle
Video 48 – İnsanda Üreme Hücrelerinin Yapısı ve Döllenme
izle