YKS Coğrafya #Konu Adı
Konu anlatımlarını izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
Doğa ve İnsan - Coğrafya ve Bilim
izle
Dünya’nın Şekli ve Sonuçları - Günlük Hareket
izle
Dünya’nın Yıllık Hareketi – Eksen Eğikliği
izle
Mevsim Başlangıçları (Özel tarihler)
izle
Matematik ve Özel Konum (Paralel, Meridyen, Enlem ve Boylam Kavramları)
izle
Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları
izle
Harita ve Ölçek
izle
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi
izle
İklim Elemanları (Sıcaklık)
izle
İklim (Temel Kavramlar – Atmosfer ve özellikleri – Atmosferin Katmanları)
izle
İklim Elemanları (Basınç)
izle
İklim Elemanları (Rüzgar)
izle
İklim Elemanları (Nem ve Yağış)
izle
Büyük İklim Kuşakları
izle
Mekansal Sentez: Türkiye (Türkiye İklimi)
izle
Yerin İç Yapısı – Levha Hareketleri – Jeolojik Zamanlar
izle
İç Kuvvetler (Orojenez, Epirojenez, Deprem-Volkanizma)
izle
Dış Kuvvetler (Akarsular ve Oluşturduğu Şekiller)
izle
Dış Kuvvetler (Rüzgârlar ve Buzulların Oluşturduğu Şekiller)
izle
Dış Kuvvetler (Karstik Şekiller – Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller)
izle
Mekansal Sentez: Türkiye (Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri)
izle
Doğadaki Üç Unsur (Su Kaynakları) (Denizler – Akarsular)
izle
Doğadaki Üç Unsur (Su Kaynakları – Göller ve Yeraltı Suları)
izle
Doğadaki Üç Unsur (Toprak)
izle
Doğadaki Üç Unsur (Bitkiler)
izle
Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler)
izle
Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım
izle
Temel Kavramlar, Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler, Biyomlar
izle
Ekosistemi Oluşturan Unsurlar Madde Döngüleri
izle
Ekstrem Doğa Olayları, İnsan Doğa Etkileşimi
izle
Dünya Nüfusunun Tarihsel Değişimi, Nüfus Politikaları
izle
Şehirleşme, Sanayi, Göç İlişkisi
izle
Yerleşmelerin Özellikleri, Yerleşme Türleri
izle
Üretim, Dağıtım, Tüketim Süreci
izle
Doğal Kaynaklar, Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi
izle
Türkiye’nin Ekonomi Politikaları
izle
Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler, Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
izle
Tarım Yöntemleri, Türkiye’de Tarımın Sorunları
izle
Türkiye’de Yetiştirilen Ürünler
izle
Türkiye’de Bölge Kavramı ve Bölgesel Kalkınma Projeleri
izle
Türkiye’de Hayvancılık ve Ormancılık
izle
Madencilikle İlgili Temel Kavramlar
izle
Türkiye’de Çıkarılan Madenler
izle
Türkiye’de Enerji Kaynakları
izle
Türkiye’de Sanayi, Sanayinin Dağılışını Etkileyen Faktörler
izle
Türkiye’de Turizm
izle
Türkiye’de Ulaşım
izle
Türkiye’de Ticaret
izle
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü İlk Uygarlıklar
izle
Küresel Turizm
izle
Küresel Ticaret
izle
Küresel ve Bölgesel Örgütler
izle
Sıcak Çatışma Bölgeleri , Türkiye'nin Jeopolitiği
izle
Kıtalar ve Ülkeler (Genel Bilgiler)
izle
Ülkeler (İngiltere, Japonya, Almanya)
izle
Ülkeler (Hollanda, Hindistan, Rusya, Nijerya)
izle
Ülkeler (Çin, Güney Afrika, Fransa, ABD)
izle
Çevre ve Toplum (Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri)
izle
Küresel Çevre Sorunları
izle