YKS Kimya #Konu Adı
Konu anlatımlarını izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
Video 4
izle
Video 5
izle
Video 6
izle
Video 7
izle
Video 8
izle
Video 9
izle
Video 10
izle
Video 11
izle
Video 12
izle
Video 13
izle
Video 14
izle
Video 15
izle
Video 16
izle
Video 17
izle
Video 19
izle
Video 20
izle
Video 21
izle
Video 22
izle
Video 23
izle
Video 24
izle
Video 25
izle
Video 26
izle
Video 27
izle
1) Kuantum Sayıları (Modern Atom Teorisi 1)
izle
2) Elektron Dizilimi ve Periyodik Sistemde Yer Bulma (Modern Atom Teorisi 2)
izle
3) Periyodik Özelliklerin Açıklanması
izle
4) Periyodik Cetveldeki Gruplara Ait Elementlerin Tanınması
izle
5) Gazların Özellikleri ve Kinetik Teori
izle
6) Gazlarda P.V, n, T İlişkisi ve Gazlarda Özkütlenin Yorumlanması
izle
7) Gaz Kanunları
izle
8) Gaz Karışımları ve Kısmı Basınç
izle
9) Gazların Su Üzerinde Toplanması
izle
10) Gerçek Gazlar
izle
15) Entalpi Değişimleri
izle
16) Kimyasal Reaksiyonlarda Hız
izle
17) Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
izle
18) Kimyasal Reaksiyonlarda Denge
izle
19) Dengeye Etki Eden Faktörler (LeChatelier İlkesi)
izle
20) Asit - Baz Dengesi
izle
21) pH - pOH kavramları
izle
23) Redoks Tepkimeleri
izle
24) Aktiflik
izle
25) Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
izle
26) Elektroliz
izle
27) Karbon Kimyasına Giriş
izle
28) Lewis Formülleri
izle
29) Organik Bileşikler
izle
30) Alkanlar
izle
31) Organik Bileşiklerde İzomerlik
izle
32) Alkenler
izle
33) Alkinler
izle
34) Aromatik Bileşikler
izle
35) Alkoller
izle
36) Eterler
izle
37) Aldehitler ve Ketonlar
izle
38) Karboksilli Asitler ve Türevleri
izle
39) Fosil Yakıtlar ve Sera Etkisi
izle
40) Alternatif Enerji Kaynakları
izle
41) Nükleer Enerji Nedir?- Sürdürülebilirlik
izle
42) Nanoteknoloji
izle