YKS Biyoloji #Konu Adı
Konu anlatımlarını izlemek için "Konu Anlatim Listesi" menüsünden seçim yapabilirsiniz...
Video 1 - Bilimsel yöntem
izle
Video 2 – Canlıların Ortak Özellikleri
izle
Video 3 – Karbonhidratlar
izle
Video 4 – Lipitler(Yağlar)
izle
Video 5 – Proteinler
izle
Video 6 – Enzimler
izle
Video 7 – Enzimlerin Çalışma Hızına Etki Eden Faktörler
izle
Video 8 – Pasif Taşıma ve Aktif Taşıma
izle
Video 9 – Endositoz ve Ekzositoz
izle
Video 10 - Hücre Organelleri (1.Bölüm)
izle
Video 11 - Hücre Organelleri (2.Bölüm)
izle
Video 12 - Yapay ve Doğal Sınıflandırma
izle
Video 13 - Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler
izle
Video 14 - Bitkiler Alemi
izle
Video 15 - Memeliler
izle
Video 21 - Mitoz Bölünmenin Evreleri
izle
Video 23 - Mayoz Bölünme Evreleri
izle
Video 22 - Eşeysiz Üreme
izle
Video 24 - Eşeyli Üreme
izle
Video 25 - İnsanda Kan Grubu Kalıtımı
izle
Video 16 - Populasyon Ekolojisi
izle
Video 17 - Komünitede Türler Arasında Simbiyotik İlişkiler
izle
Video 18 - Komünitelerde Rekabet
izle
Video 19 - Azot Döngüsü
izle
Video 20 - Ötrofikasyon
izle
Video 27 - İmpuls Oluşumu ve İletimi
izle
Video 29 - Gözün Yapısı ve Görme Olayı
izle
Video 31 - Hormonların Özellikleri ve Çalışma Mekanizmaları
izle
Video 34 - Kemik Dokunun Yapısı ve Çeşitleri
izle
Video 36 – Sindirime Yardımcı Organlar
izle
Video 39 – Kalbin Yapısı ve Çalışması
izle
Video 42 – Soluk Alıp Verme Mekanizması
izle
Video 44 – İnsanda Üriner (Boşaltım) Sisteminin Yapısı
izle
Video 46 – Menstrual Döngü
izle
Video 28 - Sinapslarda İmpuls İletimi
izle
Video 30 - Kulağın Yapısı ve İşitme Olayı
izle
Video 32 - Geri Bildirim(Feed -Back )Mekanizması
izle
Video 33 - İnsülin ve Glukagon Etkisiyle Glikoz Homeostazisi
izle
Video 35 – Çizgili Kasların Kasılması(Huxley'in Kayan İplikler Hipotezi)
izle
Video 37 – Besinlerin Kimyasal Sindirimi
izle
Video 38 – Besinlerin Emilimi ve Taşınması
izle
Video 40 – Kılcal Damarlarla Hücreler Arasında Madde Alışverişi (Starling Hipotezi)
izle
Video 41 – Bağışıklık (Savunma ) Sistemi
izle
Video 43 – Solunum Gazlarından Karbondioksitin Taşınması
izle
Video 45 – İdrar Oluşumu
izle
Video 47 – Oogenez
izle
Video 48 – İnsanda Üreme Hücrelerinin Yapısı ve Döllenme
izle
Video 49 – DNA 'nın Kalıtım Maddesi Olduğunu İspatlayan Deney
izle
Video 52 – Bakterilerde Gen Klonlanması
izle
Video 50 – DNA 'nın Yarı Korunumlu Eşlenmesi
izle
Video 51 – Santral Dogma
izle
Video 53 – Hayvanlara Gen Aktarımı
izle
Video 54– Oksijenli Solunum Evreleri
izle
Video 57 – Fotosentez Reaksiyonları
izle
Video 55 – Etil Alkol Fermantasyonu
izle
Video 56 – Laktik Asit Fermantasyonu
izle
Video 58 – Kemosentez
izle
Video 59 – Meristem Dokunun Özellikleri ve Çeşitleri
izle
Video 61 – Bitkilerde Suyun Topraktan Alınması
izle
Video 64 – Bitkilerde Hareket -Tropizma Deneyleri
izle
Video 66 – Erkek Organda Polen Oluşumu
izle
Video 60 – Bitkisel Organlar
izle
Video 62 – Stomaların Açılıp Kapanma Mekanizması
izle
Video 63 – Bitkilerde Fotosentez Ürünlerinin Taşınması
izle
Video 65 – Fotoperiyodizm
izle
Video 67 – Dişi Organda Yumurta Oluşumu
izle
Video 68 – Kapalı Tohumlularda Döllenme, Tohum ve Meyve
izle
Video 69 – Varyasyon ve Doğal Seçilim
izle
Video 70 – Adaptasyon
izle